„Балканфарма-Рaзград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Качествен контрол към Дирекция Качество. Задължения и отговорности Извършване на физикохимични или микробиологични изпитвания по контрол…
Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикaменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече…
Фирма “АЛУПЛАСТ ЖТГ” ЕООД е съвременна производствена фирма за PVC и алуминиеви профили. Поради разширяване на дейността фирмата търси да назначи Инспектор по контрол на качеството. Задължения и отговорности…
ДРУЖБА АД е водещ европейски производител на бутала, бутални болтове и бутални пръстени за двигатели с вътрешно горене и въздушни компресори. В момента компанията търси да назначи мотивиран кандидат за…
Групата заводи за горещо поцинковaне – ЗГП България АД, търси да назначи опитен специалист на длъжността “Химик”. Задължения и отговорности Контролиране на технологичните разтвори. Контролиране разходни норми на суровини…
Фирма Global Aesthetics маркетира на пазара продукти от областта на дерматологията, естетичната медицина, гинекологиятя, хирургията, ревматологията, ортопедията и травматологията. Във връзка с разширяващото се портфолио и разраствамето на пазарните…
Advisors Group Ltd търси за свой клиент отговорен професионалист на длъжност Мениджър Разработване на Нови Продукти /R&D/. Задължения и отговорности Отговаря за създаването и разписването на нужните рецептури и…
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД търси да назначи Отговорник Осигуряване на качеството. Задължения и отговорности Поддържа системата за управление на качеството на компанията в съответствие с действащите разпоредби,…
„АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД е компания, занимаваща се с пакетиране, преработка и международна търговия на едро със зърнени и бобови храни. Във връзка с развитието на дейността си,…
За свой клиент – водещ производител и дистрибутор на продукти, свързани със здравето, Скил Форс ЕООД търси мотивиран и подготвен за ролята Регионален Мениджър продажби – прескрипторни продукти, който да подпомогне…