Ние, в Химексперт, вярваме че талантът е ключов елемент за постигане на ефективни резултати и изграждане на работещ екип, който носи дългосрочни придобивки на Вашата организация. Предлаганите от нас консултантски и посреднически услуги са предпоставка за осъществяване на контакт с талантливи и мотивирани студенти, които да отговарят на Вашите потребности от добре подготвен човешки ресурс.

Като част от мисията ни за създаване на трайни партньорства, ние извършваме следните дейности:

  • популяризираме дейността на фирми, като организираме фирмени презентации, семинари и събития;
  • публикуваме и разпространяваме обяви за работа посредством различни информационни канали;
  • проучваме, селектираме и предоставяме профили на кандидати от създадената и поддържана от Центъра информационна база данни за студенти от Факултета по химия и фармация;
  • оказваме съдействие при организиране и провеждане на стажантски програми;
  • координираме обучителни модули за следдипломна квалификация на Ваши служители.