За студентите от Факултета по химия и фармация, Химескперт предлага консултации и различни видове услуги, подпомагащи успешната реализация на пазара на труда в сферата на химическата индустрия и фармацевтичния бизнес, както и възможности за включване в стажантски програми. Химексперт поддържа актуална база-данни от работни позиции и активно сътрудничи с работодатели, търсещи както специалисти с богат професионален опит, така и тепърва навлизащи в кариерата си кандидати.  Ако желаете да увеличите шансовете си за професионална реализация или имате конкретен въпрос, можете да се свържете с нас и да обсъдим възможностите за среща. 

Направете запитване: