Химексперт предлага консултации и осъществява дейности както за студенти и млади специалисти, така и за индустриални и корпоративни партньори. Ние разполагаме с богато портфолио от услуги, което удовлетворява изискванията на всички заинтересовани страни.

Избирайки нас като партньори, Вие взимате правилно решение, защото ние имаме усет към детайла – внимателно проучваме Вашите потребности от обучение и диагностицираме възможностите за развитие.

Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговор на най-често срещаните въпроси по отношение предоставянето на кариерни услуги, които Химексперт предлага на студентите от Факултета по химия и фармация. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас, като използвате данните за контакт в страницата „Контакти“.

Няколко са нещата, които следва да имате предвид, докато все още сте студент във ФХФ:

  1. Не чакайте месец преди да се дипломирате, за да се възползвате от услугите на Кариерния център. Времето да го направите е още в първия Ви семестър във Факултета.

  2. Периодично проверявайте новините, ресурсите, обявите за стаж и работа в сайта на Кариерния център, за да сте в крачка с тенденциите на пазара на труда и изискванията на работодателите.

  3. Планирайте да отделите достатъчно време всеки месец, посветени на кариерното Ви развитие. Следете в професионалните сайтове за кариера и социалните мрежи актуалните събития, обучения, експертни съвети и научно-популярни статии в областта на кариерното развитие и пазара на труда.

  4. Започнете собствено проучване в областта, представляваща интерес за Вас и бъдещите Ви планове за професионална реализация. Запознайте се в дълбочина със спецификите на конкретното професионално поле, естеството на дейността и обхвата на кариерен растеж. Проучете компаниите и профилите на специалистите, постигнали успех в кариерата си в съответната област. Периодично преглеждайте автобиографията си и при необходимост я актуализирайте. Не забравайте, че на всяка стъпка можете да се свържете с нас, за да получите информация, съвет или обратна връзка.