Имайки предвид световните тенденции и добрите практики в решаването на проблеми в областта на природните науки, водещи до иновации в различни отрасли на индустрията, Химексперт създаде пространство за директен контакт между представители на Бизнеса и Науката.

Основната идея е поставянето на научни проблеми под формата на проекти от представители на химическата и фармацевтичната индустрия към специалисти и експерти с широк набор от компетенции (научни групи и изследователи). По този начин организациите имат възможност да намерят решение на специфични предизвикателства, пред които са изправени, без да натоварват допълнително своя екип или да губят време в процедури за подбор на висококвалифицирани специалисти в съответната област, а в някои случаи и такива извън нея (изследователи от друга сфера на индустрията или науката) Възлаганите проекти изискват реални иновативни решения на сложни проблеми, като същевременно компаниите разкриват и използват нови бизнес възможности.

Ползите за Научните групи или самостоятелни изследователи също са значителни. Освен  паричната награда, съпътстваща всеки проект, добавената стойност от разработването на решение за конкретен научен проблем се състои в повишаване видимостта и популяризация на работата на научната група/изследователя, мултиплициране и устойчивост на предложената иновация, създаване на партньорства с представители на индустрията и други научни групи. Не на последно място предизвикателствата, пред които са изправени компаниите са реални проблеми, изискващи продължителна концентрация, критично мислене, експериментиране, творчество и синтез на знания. Разработването на решение директно за нуждите на практиката е удовлетворяващо преживяване и качествена тренировка на умствения потенциал.