Лаборант, Производствен Център Костинброд

Coca-Cola Hellenic Bottling Company търси да назначи Лаборант за производствения си център в Костинброд.

Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства.
 2. Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта.
 3. Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество.
 4. Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване.
 5. Води отчетна документация и записи за качествен контрол.
 6. Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса.
 7. Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

Изисквания

 • Средно специално /висше образование – Химик, Биотехнолог, Технолог Хранителни технологии;Опит на сходна позиция в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Готовност за работа по график на 8-часови смени, вкл. и нощни (първа – 06-14 ч; втора – 14-22 ч; нощна – 22-06 ч);
 • Проактивност и отговорност.

Предложението

 • Конкурентна заплата + месечен бонус, трудов договор и осигуровки;
 • Допълнителни възнаграждения:
  • 150 лева ваучери за храна; 150 лева сума за работа на смени; ~150 лева нощен труд на база отработени часове;
  • 200 лева еднократен бонус „Добре дошъл“;
 • Придобивки:
  • Платен годишен отпуск – 20 работни дни по КТ и допълнителни дни според позицията;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за зъболекар, очила и лекарства;
  • Организиран служебен транспорт/осигуряване на карти за гориво, съгласно политиката при определени условия;
  • Подпомагане с пакет за РЕЛОКАЦИЯ за кандидати с отдалечена локация;
  • Осигурено работно облекло;
  • Допълнителен бонус за Коледа и Великден, Бонус при участие в програма „Доведи приятел;
  • Подарък по социалната политика на компанията за специални събития;
  • Възможност за издаване на карта за спорт;
  • Преференциални фирмени отстъпки за различни услуги и обекти;
  • Работна среда с добри практики, позитивна атмосфера и възможност за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография