„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.
„БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение във ветеринарно-медицинската практика. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света. Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти.

За производствената си площадка в гр. Разград, където работят висококвалифицирани работници и специалисти, БИОВЕТ търси да назначи: МИКРОБИОЛОГ.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи непрекъснат технологичен процес.
 2. По време на смяната създава организация и контролира провеждането на технологичните процеси в съответствие с инструкции и СОП.
 3. Контролира отсъствието на странична микрофлора в технологичните партиди.
 4. Контролира поддържането на технологичните параметри.
 5. Извършва технологичните операции при подготовка на посевен материа.

Изисквания

 • Образование – Висше – магистър, бакалавър, специалист;
 • Специалност – Биотехнологии, Микробиология, Биология, Химия;
 • Организационни и ръководни умения;
 • Умение за работа в екип, инициативност, комуникативност;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Двусменен режим на работа – първа смяна (6:00 – 14:00), втора смяна (14:00 – 22:00);
 • Въвеждащо и надграждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сигурна и постоянна работа;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение и бонуси;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
 • Поемане на транспортни разходи за живеещите извън пределите на гр. Разград;
 • Периодични медицински прегледи;
 • Работно облекло и лични предпазни средства.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Ксерокопие от документи за завършено образование.