Технолог в отдел „Изледване и Развитие”

ДАНСОН търси да назначи Технолог твърди дозирани лекарствени форми в отдел „Изледване и Развитие”

Задължения и отговорности

 1. Разработва/участва в разработването на твърди дозирани лекарствени форми:
  • избор и оптимизиране на състав (formulation);
  • изпитвания за съвместимост (compatibility);
  • избор на първична опаковка;
  • разработване и оптимизиране на технология за производство в лабораторен мащаб (lab scale technology);
  • изготвяне на цялата съпътстваща описаните по-горе дейности техническа документация (протоколи, доклади и др).
 2. Участва като водещ специалист в дейности по мащабиране и внедряване на технологии в производствени условия (scale up).
 3. Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии.
 4. Изготвя производствено-техническа документация (Technical Data Package) за нови продукти.
 5. Участва в окомплектоване на досиета на нови продукти за регистрация в част производство.
 6. Участва в разследвания при проблеми, възникнали в производството, с цел тяхното отстраняване.
 7. Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на технологичното оборудване в отдела.
 8. Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на технологичното оборудване в отдела.
 9. Има водеща роля при избора на суровини и доставчици при разработването на нови продукти.

Изисквания

 • Образование: най-малко „бакалавър” в някоя от областите фармация, химия, биотехнология, биология или сродна подходяща;
 • Познания:
  • задълбочено познаване на принципите и подходите при разработване на твърди, дозирани лекарствени форми, както и на използваното за целта технологично оборудване;
  • познаване и разбиране на изискванията за документиране в условията на Добра Производствена Практика (GMP).
 • Опит:
  • най-малко 2 години работа на подобна позиция във фармацевтично предприятие или в друга организация със сходна дейност е сериозно предимство;
  • практически опит в производството на твърди дозирани лекарствени форми.
 • Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство.
 • Компютърни умения: отлично владеене на Word и Excel;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Безплатно столово хранене;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография