Ведра Интернешънъл АД търси да назначи Медицински представител за гр. Варна. Задължения и отговорности Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото…
Adecco Bulgaria Ltd. търси за свой клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения, Специалист качествени измервания, който да извършва инспекции на входящи суровини и изпитване на готовите продукти….
Във връзка с разширяване на дейността си, ГМДЛ ГЕНИКА търси да назначи Медицински представител за регион СОФИЯ (позицията е на трудов договор и пълен работен ден). Задължения и отговорности…
Софарма АД, най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, търси да назначи Медицински представител – прескрипторни продукти за регион София. Задължения и отговорности Създава и…
За “Химична лаборатория” “Завод за твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти”  – гр. Казанлък, Софарма АД търси да назначи ХИМИК. Задължения и отговорности Извършва анализи и изпитвания, свързани с…
Фирма “Гарант 90 – Цонев и сие” ООД търси да назначи на постоянен трудов договор- ЛАБОРАНТ ЗА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ. Задължения и отговорности Извършва производствен контрол чрез физико-химични изпитвания и…
СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията…
Вианд ЕАД – водеща фирма в областта на производството и търговията с храни за животни и птици, набира кандидатури за позицията “ЛАБОРАНТ”. Изисквания Завършено подходящо средно/висше образование – индустриална…
Фирма “АЛУПЛАСТ ЖТГ” ЕООД е съвременна производствена фирма за PVC и алуминиеви профили. Поради разширяване на дейността фирмата търси да назначи Инспектор по контрол на качеството. Задължения и отговорности…
Във връзка с развитието на фирмата, ФлораВит ООД търси да назначи Медицински/Търговски представител за Североизточна България (Варна, Добрич, Шумен) Задължения и отговорности Изграждате и поддържате успешни взаимоотношения с лекари…