Оператори – фитохимично производство

Задължения и отговорности

 1. Осъществява технологичния процес по производство на активни вещества при спазване на технологичните инструкци и с необходимото качество.
 2. Отговаря за качеството на произведената продукция.
 3. Обслужва повереното му оборудване и апаратура.
 4. Контролира изправността на машините и при проблем уведомява съответния инженер на смяна /ръководител.
 5. Стриктно спазва регламентите за производство, СОП и работни инструкции.
 6. При изпълнение на своите задължения използва специално работно облекло за конкретното работно място и лични предпазни средства.

Изисквания

 • Средно, средно специално образование;
 • Технически познания и познания по химия ще се считат за предимство;
 • Възможност за работа на сменен режим;
 • Практически опит не е задължителен.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография