Нестле в България с централен административен офис, фабрика за производство на шоколадови и захарни изделия и дистрибуционен склад е работодател на над 1000 служители. Ако си динамичен и отговорен човек, с мотивация за работа в сферата на производството, не се колебай да кандидатстваш за позицията Началник смяна Производство.

Детайли за позицията
 • Месторабота: гр. София, бул.Европа 128 (до метростанция Сливница);
 • Работно време: на три смени – 06:30 -15:00 ч.; 15:00 – 23:30 ч.; 23:30 – 06:30 ч. (ваучер за такси се полага след приключване на втора смяна (23:30 ч.));
 • Условия: Постоянен трудов договор, допълнителен годишен отпуск, допълнително здравно осигуряване, месечни ваучери за храна, както и други социални придобивки.

Задължения и отговорности
 • Отговаряш за ръководенето и развитието на екип от производствени и технически оператори в определен производствен участък;
 • Контролираш и отговаряш за качеството и себестойността на произведената продукция;
 • Участваш в месечните/седмичните инвентаризации и отговаряш за преразходите и икономиите на материали;
 • Отговаряш за точността на производствените операции в ERP система;
 • Отговаряш за безопасността на звеното и спазването на правилата по безопасност.

Изисквания
 • Висше образование (Технология на храните, Химия, Инженерна химия, Биотехнологии, Осигуряване на качеството и др.);
 • Минимум 2 години опит на сходна позиция в хранително-вкусово предприятие;
 • Добри умения за работа с MS Office;
 • Готовност за работа на сменен режим и по установен график;
 • Умения за работа с ERP система (SAP) ще се счита за предимство;
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип.