БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип МЛАДШИ ХИМИК / ХИМИК.

Задължения и отговорности

 1. Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика.
 2. Извършва химични и/или физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти.
 3. Отговорен е за правилното регистриране, съхранение и употреба на предоставените проби и сравнителни вещества.
 4. Обработва, документира и оценява навреме резултати от изпитванията и в съответствие с изискванията на процедурите.
 5. Изготвя GMP документи – стандартни оперативни процедури, протоколи, доклади и други.
 6. Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

Изисквания

 • Образование – Висше образование в направления Аналитична химия, Органична химия, Химия, Медицинска химия, Фин органичен синтез, Химично/биохимично инженерство, Биотехнологии, Фармацевтична и приложна органична химия и др.;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене и организираност;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Готовност за работа на смени (гъвкав работен режим);
 • Английски език на работно ниво би било считано за предимство,

Предложението

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит;
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите;
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво;
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно израстване;
 • Допълнителни придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, застраховка критично заболяване; доплащане за сменен режим, гъвкави придобивки и карти за спорт и др.;
 • Осигурен транспорт от градовете Благоевград, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Перник и близките населени места. Предстои организиране на транспорт от Самоков и има възможност за релокация.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография