Задължения и отговорности

 1. Осъществява входящ контрол за спазването на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини.
 2. Анализира причините за производствената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им.
 3. Анализира несъответсвията и изготвя доклади, предлага корективни действия за подобрения.
 4. Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
 5. Спазва нормативно – техническите документи.

Изисквания

 • Средно образование – с профил химия;
 • Работа с MS Office;
 • Умения за екипна работа;
 • Готовност за работа на смени.

Предложението

 • Интересна и динамична работа в производствено предприятие;
 • Коректни трудови и финансови взаимоотношения;
 • Възможност за работа в перспективна компания.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка