Лаборант Физикохимична лаборатория

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация.
 2. Извършва стандартизиране, анализи на първични и вторични опаковки, проследяване на проби и готов продукт по време на срока на съхранение и др.
 3. Обработва и своевременно предава резултатите от изпитваните продукти.
 4. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място.
 5. Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа (12 ч. смени – дневна и нощна) по график.

Изисквания

 • Средно специално или висше химическо образование, релевантно към позицията;
 • Познаване на нормативната база в съответната област на работа;
 • Компютърна грамотност – MS Office пакет;
 • Опит на сходна позиция в производствено предприятие от хранително-вкусовата промишленост – предимство;
  Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа (12ч. смени – дневна и нощна) по график.

Предложението

 • Служебен транспорт до/от работното място в гр. София;
 • Ежемесечни ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Храна по време на работната смяна;
 • Вътрешно фирмено обучение за длъжността;
 • Дългосрочно работно място в утвърдена производствена фирма при изпълнение на действащите законови разпоредби;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография