Лаборант Физикохимична лаборатория

Кремио ЕАД е компания, оперираща в областта на производството на млечни продукти, сметана за готвене и разбиване. Благодарение на високо технологичните производствени възможности, изключителен професионализъм и доказани висококачествени продукти, КРЕМИО EАД има уникално портфолио от продукти и е предпочитан партньор при производството на продуктова гама за вътрешния и външния пазар. В момента компанията търси да назначи Лаборант за Физикохимичната си лаборатория.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация
 • Извършва стандартизиране, анализи на първични и вторични опаковки, проследяване на проби и готов продукт по време на срока на съхранение и др.
 • Обработва и своевременно предава резултатите от изпитваните продукти
 • Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място
 • Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа (12 ч. смени – дневна и нощна) по график

Изисквания
 • Средно специално или висше химическо образование, релевантно към позицията
 • Познаване на нормативната база в съответната област на работа
 • Компютърна грамотност – MS Office пакет
 • Опит на сходна позиция в производствено предприятие от хранително-вкусовата промишленост – предимство

Предложението
 • Служебен транспорт до/от работното място в гр. София
 • Ежемесечни ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна по време на работната смяна
 • Вътрешно фирмено обучение за длъжността
 • Дългосрочно работно място в утвърдена производствена фирма при изпълнение на действащите законови разпоредби
 • Възможност за професионално изграждане

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на myday@myday.bg