admin

Стажант Качествен Контрол

Ние сме Аспазия и вече 31 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставяме търсим да назначим Стажант Качествен Контрол. Придай вкус на своята кариера: …

Стажант Качествен Контрол Read More »

Лаборант в производство на безалкохолни напитки

Аспазия е водеща компания в областта на производството на безалкохолни напитки. В момента търси да назначи Лаборант-Технолог, който да допринесе за подобряване на качеството на произведените продукти. Задължения и отговорности Анализира, контролира и изпитва взетите проби от различни суровини, материали, междинен продукт и готов продукт. Входящ контрол на суровини и материали. Работи с НАССР , IFS …

Лаборант в производство на безалкохолни напитки Read More »

Технически сътрудник – лабораторни дейности

РВС-Русе ЕООД е частна лаборатория с нaд 90 годишна история и традиции в анализите на храни,води,фуражи,почви и болести по животните. Във връзка с разширяването на своята дейност, лабораторията търси да назначи: Технически сътрудник – лабораторни дейности в сектор “Приемно”. Задължения и отговорности Изготвяне протоколи от лабораторни изпитвания. Изготвяне на входящо-изходяща документация свързана с дейността на …

Технически сътрудник – лабораторни дейности Read More »

Лаборант

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД е лидер в производството и продажбите на моторни и индустриални маслa на българския пазар, компания, работеща в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка.За екипа на Изпитвателна Лаборатория за Нефтопродукти, Завод за смазочни масла – град Русе, бул. “Трети март” № 46, компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ. …

Лаборант Read More »

Лаборант – Микробиолог

Фирма “Димитър Маджаров-2” ЕООД – производител на млечни и месни продукти търси дa назначи лаборант за Млекопреработвателно си предприятие в гр. Стамболийски. Задължения и отговорности Извършва физикохимичен, микробиологичен и органолептичен анализ и контрол на входящите суровини и материали, междинни продукти и готови продукти за млечната промишленост. Подготвя реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в …

Лаборант – Микробиолог Read More »

Апаратчик Синтез

ОРГАХИМ АД е една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти.  Във връзка с разширяващата се дейност и увеличен производствен капацитет, компанията търси да назначи за цех “Смоли”: АПАРАТЧИК СИНТЕЗ. Задължения и отговорности Изпълнява технологичната схема за производство …

Апаратчик Синтез Read More »

Специалист валидиране мощност/оборудване

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист валидиране мощност/оборудване към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности Организира и участва в дейностите за прилагане на изискванията за Добра производствена практика. Организира и участва в дейностите по валидиране на оборудване и процеси. Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури. …

Специалист валидиране мощност/оборудване Read More »

Лаборант на смени

Оргахим АД, една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти, търси да назначи Лаборант на смени в Лаборатория “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Извършва входящ, текущ и краен качествен контрол по време на всички технологични операции на …

Лаборант на смени Read More »

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество нa Дънди Прешъс Металс – Канада. Ние организираме ЛЕТЕН СТАЖ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ С какво се занимава отдел „Химическа лаборатория”: Окачествяване на технологично производство и изходяща продукция; Анализ на различни видове проби от подземния рудник и обогатителната фабрика; Анализ на проби от …

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Read More »

Химик, контрол на качеството

„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето разрастване, компанията търси да назначи мотивиран и ориентиран към резултатите професионалист на позиция: Химик, контрол на качеството. Задължения и отговорности Химични, физични и физико-химични изпитвания на …

Химик, контрол на качеството Read More »