admin

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки. Докторантурата е обвързана и с изпълнението на проект “Harnessing non-covalent assemblies for regiocontroled catalysis: distal C-H functionalisation for high-value product streams” ReCat4VALUE по Национална научна програма „Върхови изследвания …

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН Read More »

Quality Control Specialist

Wyser is a global player, specializing in Executive Search and a wide variety of IT profiles. We collaborate with forward-looking companies to discover and engage with highly skilled technical professionals. We are present in 12 countries in Europe, America, and Asia.Our esteemed client is a global Pharmaceutical Preparation Manufacturing leader, setting itself apart with their …

Quality Control Specialist Read More »

Лаборант в лаборатория

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е …

Лаборант в лаборатория Read More »

ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ветпром АД е част от фармацевтична група ДАНСОН, водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP). Ветпром търси да назначи “ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ” към отдел “Контрол на качеството”. Задължения и отговорности Създава …

ЕКСПЕРТ ДОКУМЕНТАЦИЯ Read More »

Лаборант

“Млин – 97” АД гр. Разград е водещ производител на хлебни изделия – солети и различни видове брашна, търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността: Лаборант към Качествен контрол. Задължения и отговорности Извършва физични, химични и органолептични изследвания на постъпващите суровини, материали и готова продукция. Следи и контролира качеството на произведената готова продукция и постъпващите …

Лаборант Read More »

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Пловдив и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти. Следене, проучване и анализ на пазара и конкуренцията в региона. Представяне продуктите на фирмата и създаване на интерес към тях посредством ежедневни посещения и срещи …

Медицински представител Read More »

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Бургас и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти. Следене, проучване и анализ на пазара и конкуренцията в региона. Представяне продуктите на фирмата и създаване на интерес към тях посредством ежедневни посещения и срещи с …

Медицински представител Read More »

Експерт/ главен експерт/ асистент

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи химици (брой места 2) на длъжност „експерт“/ „главен експерт“/“асистент“ за нуждите на отдел „Химични фактори“ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ на пълен работен ден. Изисквания Бакалавърска или магистърска степен в областта на химията, инженерната химия, медицинската химия; Умения: практически лабораторен опит в областта на …

Експерт/ главен експерт/ асистент Read More »

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Стара Загора и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти. Следене, проучване и анализ на пазара и конкуренцията в региона. Представяне продуктите на фирмата и създаване на интерес към тях посредством ежедневни посещения и …

Медицински представител Read More »

Технолог, оценител

Ремонтно предприятие “Атоменергоремонт” АД е създадено през 1974г. с предмет на дейност – ремонт на оборудването на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. През последните десет години, “Атоменергоремонт” АД разшири кръга на своите клиенти и своята дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия.  “Атоменергоремонт” АД разполага с …

Технолог, оценител Read More »