admin

Химик

Interpharma Services Ltd., фирма, развиваща операциите си на европейските пазари, търси за лабораторията си в София химици, отговарящи на следните изисквания: Опит в областта на GMP и GLP;Опит в трансфер и валидиране на аналитични методи; Опит в работа с течен и газов хроматографи;Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на …

Химик Read More »

Химик-аналитик

ПРИМОРИС БЪЛГАРИЯ АД развива дейност в областта на анализа на храни и фуражи за класическите замърсители: пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др. В момента компанията търси да назначи специалист за длъжността “Химик-аналитик”. Задължения и отговорности Анализи на продукти от растителен произход. Работа с модерна аналитична апаратура. Техническа подръжка и обслужване на газов и течен …

Химик-аналитик Read More »

Учител по физика и химия

142 ОУ “Веселин Ханчев” търси да назначи Учител по физика и химия. Изисквания за длъжността учител по физика и химия в прогимназиален етап Образователна степен: бакалавър или магистър по специалността; Учителска правоспособност; Опит по специалността – 3 години; Умения за работа в екип и с деца. Необходими документи за кандидатстване Актуална автобиография Ако проявявате интерес …

Учител по физика и химия Read More »

Инженер-химик или Химик в секция Стротелна химия и изолации

Научноизследователският строителен институт – НИСИ ЕООД развива научно-изследователска и иновационна дейност в следните области и направления: Направление “Бетони, стомани и конструкции“; Направление “Строителни материали и изолационни системи“; Направление “Проектиране, инженеринг и управление на проекти”. В НИСИ се извършва контролно-изпитвателната дейност за оценка на строителни материали, конструкции, изолации, временни съоръжения в строителството, технологично- и електрооборудване на …

Инженер-химик или Химик в секция Стротелна химия и изолации Read More »

Лаборант – химик

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПАКЕТИРАНЕ НА ХРАНИ търси да назначи в екипа си от професионалисти Лаборант – химик. Задължения и отговорности Извършва изпитване на качеството на входящи суровини , съгласно установените стандарти и технологична документация. Извършва периодичен контрол за спазване на условията на съхранение на суровините. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на …

Лаборант – химик Read More »

Учител по физика и химия на половин щат

Фирма „Образователни технологии“ е повече от успешно търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението. Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните сфери на дейност са: създаване и развитие на уеббазирани мултимедийни образователни и обучителни продукти; обучение на седмокласници, зрелостници …

Учител по физика и химия на половин щат Read More »

Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна, ХИМИК – газова/течна хроматография. Задължения и отговорности Извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти Изисквания Висше образование – химия или други …

Химик Read More »

Лаборант

Хармони 2012 ЕООД е българско търговско дружество с основен проект модернизация и разширение на цинковото производство на бившия Оловно-цинков комбинат в гр. Кърджали, югоизточна България. В момента компанията търси да присъедини към своя екип отговорен кандидат на позицията Лаборант. Задължения и отговорности Лаборантът извършва химически анализи по количество и с определена периодичност, съгласно утвърдените графици …

Лаборант Read More »

Специалист обслужване на клиенти, технолог

„Дунав прес“ АД е една от най-големите печатници на Балканите и лидер в българската полиграфическа промишленост. Във връзка с динамичното развитие и разширяване на дейността си, компанията търси да назначи за нуждите на отдел ТЕХНОЛОГИЧЕН, СПЕЦИАЛИСТ ОБРАБОТКА НА КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИ, ТЕХНОЛОГ. Задължения и отговорности Комуникира с клиенти. Приема и потвърждава поръчки за покупка. Изготовя производствени поръчки. …

Специалист обслужване на клиенти, технолог Read More »

Лаборант

ПРИМОРИС БЪЛГАРИЯ АД, компания операрираща в областта на анализ на храни и фуражи за класическите замърсители: пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др., търси да назначи: Лаборант. Задължения и отговорности Предварителна подготовка и пробовземане. Осъществява последваща пробоподготовка и екстракция на пробите. Следи за правилното функциониране, калибриране и своевременно почистване на аналитичната апаратура. Попълва стриктно лабораторната …

Лаборант Read More »