Старши експерт

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”; Професионален опит – 1 година или …

Старши експерт Read More »