Лаборант Физикохимия

Фирма Лодис Инвест ЕООД търси да назначи специалист на позиция “Лаборант Физикохимия”. Цел на длъжността: Извършва физикохимичен, органолептичен анализ и контрол на входящи суровини и материали, междинни продукти, готови продукти. Подготовка на реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията. Задължения и отговорности Познава технологичната документация за производствената дейност на предприятието, химичните показатели на …

Лаборант Физикохимия Read More »