Физикохимия

Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Физико-химични покaзатели, остатъци и токсикология“ в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“ в Центъра за оценка на риска по хранителната верига; (ЦОРХВ). Минимални и специфични изисквания за заемане на …

Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ Read More »

Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Физико-химични покaзатели, остатъци и токсикология“ в дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“ в Центъра за оценка на риска по хранителната верига; (ЦОРХВ). Минимални и специфични изисквания за заемане на …

Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ Read More »

Химик – Физико-химична лаборатория

Релина ЕООД е утвърден производител на козметични продукти, суровини за козметичната промишленост, хранителни добавки, хотелски консумативи и бебешка козметика. В момента компанията търси да назначи Химик за работа във физико-химична лаборатория. Задължения и отговорности Пряко отговаря за качеството на произвежданите продукти. Отговаря за достоверността на резултатите при извършваните в лабораторията изпитвания. Упражняване на контрол върху …

Химик – Физико-химична лаборатория Read More »

Лаборант Физикохимия

Шрайбер Фуудс България ЕООД е производствена компания за свежи млечни продукти. В завода ни в София произвеждаме кисели млека, айрян, прясно мляко, десертни млека и разнообразни продукти, които разработваме сами. Заводът работи както за българския пазар, така и за износ, и функционира без прекъсване от 1964 година до днес. Поддържането на високи качествени стандарти е …

Лаборант Физикохимия Read More »

Специалист VI-I степен, Сектор „Физико-химия“

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗМВР и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, МЗ № 8121з-1453/15.09.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи се обявява конкурс за назначаване на държавна …

Специалист VI-I степен, Сектор „Физико-химия“ Read More »

Аналитик лаборатория

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари. Към момента, компанията търси да назначи Аналитик лаборатория. Изисквания Висше образование – специалност Химия или Фармация; …

Аналитик лаборатория Read More »

Биохимичен лаборант

Фирма ВЕМО 99 ООД, производител на хранителни и фуражни добавки (с търговски марки ВемоХерб, ВемоЗим), търси да назначи: Биохимичен лаборант. Задължения и отговорности Осъществяване на входящ и изходящ контрол на суровини и материали. Осъществяване на текущ и краен контрол на произвежданите продукти. Прецизно изпълнение на аналитични методи и анализиране на получените резултати. Достоверност на извършените анализи …

Биохимичен лаборант Read More »

Химик, физикохимия, радиационна безопасност

Аурубис България е високотехнологичен завод, иновативна и динамично развиваща се организация, с дългогодишна история и визия за бъдещето. За екипа на Аналитични лаборатории, компанията търси да назначи Химик, физикохимия, радиационна безопасност. Задължения и отговорности Грижи се за стриктното прилагане на правилата за радиационна безопасност в Аналитични лаборатории. Организира всички дейности и поддържа нормативна документация за работа с …

Химик, физикохимия, радиационна безопасност Read More »

Химик във физикохимична лаборатория на Пречиствателна станция за питейни води

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – ПЕРНИК търси да назначи Химик във физикохимична лаборатория на Пречиствателна станция за питейни води. Задължения и отговорности Изпитва продукти,съгласно обхвата на ЛИК, участва в разработването,валидирането и верифицирането на методи за изпитване. Носи отговорност за достоверността за резултатите от извършените изпитвания. Работи отговорно със средствата за измерване, като точно прилага методите …

Химик във физикохимична лаборатория на Пречиствателна станция за питейни води Read More »

Физикохимик лаборант

Национална лаборатория Бул Роза ООД е изпитвателна лаборатория за козметика и етерични масла. В момента търси да назначи специалист на позицията ФИЗИКОХИМИК ЛАБОРАНТ. Изисквания Образование – висше: Химия, Биохимия; Познания по работа със ААС, газова и течна хроматография; Компютърна грамотност; Владеене на английски език на работно ниво; Отговорна и прецизна личност. Предложението Работа в динамичен …

Физикохимик лаборант Read More »