Физикохимия

Аналитик лаборатория

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари. Към момента, компанията търси да назначи Аналитик лаборатория. Изисквания Висше образование – специалност Химия или Фармация; …

Аналитик лаборатория Read More »

Лаборант Физикохимия

Шрайбер Фуудс България ЕООД е компания производител на млечни продукти. В момента търси да назначи квалифициран кандидат за позицията “Лаборант Физикохимия”. Задължения отговорности Физикохимичен анализ на всички входящи суровини (аромати, плодови концентрати) и опаковъчни материали от производствения процес до готовия продукт. Контрол на качеството на суровото и обезмасленото мляко, сметана, както и компонентите в производствения …

Лаборант Физикохимия Read More »

Физикохимик лаборант

Национална лаборатория Бул Роза ООД е изпитвателна лаборатория за козметика и етерични масла. В момента търси да назначи специалист на позицията ФИЗИКОХИМИК ЛАБОРАНТ. Изисквания Образование – висше: Химия, Биохимия; Познания по работа със ААС, газова и течна хроматография; Компютърна грамотност; Владеене на английски език на работно ниво; Отговорна и прецизна личност. Предложението Работа в динамичен …

Физикохимик лаборант Read More »

Лаборант Физикохимия

Фирма Лодис Инвест ЕООД търси да назначи специалист на позиция “Лаборант Физикохимия”. Цел на длъжността: Извършва физикохимичен, органолептичен анализ и контрол на входящи суровини и материали, междинни продукти, готови продукти. Подготовка на реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията. Задължения и отговорности Познава технологичната документация за производствената дейност на предприятието, химичните показатели на …

Лаборант Физикохимия Read More »