Задължения и отговорности

 1. Осъществяване на входящ и изходящ контрол на суровини и материали.
 2. Осъществяване на текущ и краен контрол на произвежданите продукти.
 3. Прецизно изпълнение на аналитични методи и анализиране на получените резултати.
 4. Достоверност на извършените анализи и направените заключения.
 5. Умело използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 6. Микробиологични анализи и дейности, свързани с тях.
 7. Да знаете физикохимичните характеристики на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях.
 8. Да знаете съвременните средства, използвани за анализ и контрол на суровините, материалите и готовата продукция.
 9. Изготвяне стандартни оперативни процедури.
 10. Изготвяне на текуща документация.
 11. Спазване на фирмените стандарти и процедури.

Изисквания

 • Образование: висше – химия, биотехнология или средно професионално химия, биотехнология;
 • Добри познания по Органична и Аналитична химия, Инструментални методи и Биотехнологии;
 • Опит на подобна позиция /предимство/;
 • Отговорно отношение и прецизност към работа;
 • Опит в работа със спектрофотометър и течен хроматограф /предимство/;
 • Компютърна грамотност;
 • Основно владеене на английски език, достатъчно да разбира изпълняваните аналитични процедури.

Предложението

 • Детайлно обучение и внимателно отношение в приятелска среда;
 • Отлично възнаграждение (Посоченото в обявата възнаграждение е ориентировъчно. Реално, то се актуализира в полза на служителя редовно, спрямо неговите качества и постижения. Винаги се грижим служителите да бъдат удовлетворени.);
 • 26-32 дни платен годишен отпуск;
 • Възможност да станете част от бързоразвиваща се компания, за която високото качество и перфекционизма са високо ценени и поощрявани;
 • Възможност да утвърдите и развивате своите качества в млад и динамичен екип от професионалисти;
 • Всички необходими условия да си бъдем взаимно полезни и да се радваме на дългосрочни трудови отношения;
 • Разнообразни и интересни задачи, спрямо личните ви качества;
 • Възможност за бързо израстване;
 • Утвърдено работно време, което не надминава 40-часова работна седмица;
 • Просторен, светъл, подреден офис; достатъчно паркоместа; кътчета за почивка и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография (CV) с телефон за връзка;
 • Актуална снимка.