Изисквания

 • Висше образование – специалност Химия или Фармация;
 • Много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
 • Задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
 • Минимум 3 години стаж в производството и/или контрол на лекарства;
 • Много добро владеене на английски език.
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Интересна и и предизвикателна работа;
 • Нова, съвременна работна среда;
 • Модерна аналитична апаратура;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка