СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД работи в сферата на създаване, производство и търговия със собствени козметични продукти. В момента компанията търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за…
ЛЕДЪРТЕКС ЕООД, с предмет на дейност контролно-измервателна и изпитвателна дейност на образци от текстил и кожа; механични изпитания и безразрушителен контрол; химически, технологичен, качествен анализ; контрол и проверка на…
„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето…
Създадена през 1999 год., Релина ЕООД е утвърден производител на козметични продукти, суровини за козметичната промишленост, хранителни добавки, хотелски консумативи и бебешка козметика. В момента компанията търси да назначи…
Топлофикация ВТ АД търси да назначи НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“. Задължения и отговорности Ръководи дейността на цех ХВО, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване на цех ХВО…
Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи обявява конкурс за длъжността Младши експерт. Описание на длъжността Извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти…
ПРИМОРИС БЪЛГАРИЯ АД, компания операрираща в областта на анализ на храни и фуражи за класическите замърсители: пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др., търси да назначи: Лаборант. Задължения и…
Регионална здравна инспекция – Велико Търново обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. Кратко описание на длъжността Осъществява систематичен и насочен здравен контрол…
„Девин” ЕАД е лидер на пазара на бутилирани води с богато портфолио, което включва продуктите с марка DEVIN и Дивна, натуралните сокове Granini и енергийната напитка Red Bull. Компанията…
НАТУРФАРМА е международна бързоразвиваща се компания в областта на хранителните добавки, медицинските изделия и лекарствените продукти. Във връзка с разширяване на бизнеса си в България, компанията търси да назначи…