Лаборант ЦИЛ, цехова лаборатория

Компанията обявява конкурс за свободна позиция “Лаборант ЦИЛ, цехова лаборатория”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва самостоятелно лабораторни анализи на химически продукти в съответствие с действащата нормативно-техническа документация.
 2. Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация.
 3. Отбира проби от производствените инсталации.
 4. Участва в технологични обследвания.
 5. Извършва анализи за измерване на експлозивната опасност на средата по време на ремонтни дейности.
 6. В изпълнение на длъжността осъществява организационни връзки с всички функционални звена свързани с процеса.

Изисквания

 • Химическо образование – висше, средно специално или средно (Химия);
 • Професионален опит – минимум 6 месеца стаж на същата или сходна длъжност;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност – отлично владеене на MS Office;
 • Възможност да работи редовна смяна и на сменен режим на работа.

Предложението

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Срок за изпращане на кандидатури: до 25.03.2024 г.