Лаборант Цехова лаборатория – по заместване

„Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров с над 1000 служители, работеща в помощ на иновативното земеделие. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция по заместване “Лаборант цехова лаборатория”, който да се присъедини към екипа на ЦИЛ.

Месторабота: Девня

Задължения и отговорности
 • Извършва самостоятелно лабораторни анализи на химически продукти в съответствие с действащата нормативно-техническа документация
 • Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация
 • Отбира проби от производствените инсталации
 • Участва в технологични обследвания
 • Извършва анализи за измерване на експлозивната опасност на средата по време на ремонтни дейности
 • В изпълнение на длъжността осъществява организационни връзки с всички функционални звена свързани с процеса

Изисквания
 • Химическо образование – висше, средно специално или средно (Химия);
 • Професионален опит – минимум 6 месеца стаж на същата или сходна длъжност
 • Умение за работа в екип
 • Компютърна грамотност – отлично владеене на MS Office

Предложението
 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за работа в динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании

Документи за кандидатстване
 • Професионална автобиография
 • Копие от диплом за завършено образование
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание

Линк за кандидатстване: https://agropolychim.bg/kontakti/karieri/karieri/laborant_cehova_laboratoria_po-zamestvane/

Срок за изпращане на кандидатури: до 18.07.2022 г.