„Балканфарма – Разград“ АД търси да назначи Специалист, Микробиологичен контрол към Дирекция Качество. Задължения и отговорности • Микробиологично изпитване на изходни, междинни, насипни и…
„Балканфарма-Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Контрольор по качеството в Дирекция Качество. Задължения и отговорности • Извършва контрол…
„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист Документация в лаборатория към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване….
„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Вземане на проби към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване….
„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Валидиране на аналитични методи към Дирекция „Качество“. Позицията е по…
„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Контрол на изходни материали към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности…
ХАРМОНИ 2012 е инвестиционна компания, развиваща проекти за възстановяване на производствени мощности и предприятия. Към момента, компанията е фокусирана в реализацията на инвестиционен проект:…
КЕНДИ ООД, водеща компания с дългогодишен опит в развитието, производството и реализацията на хранителни добавки търси да назначи: Квалифицирано лице във Фармацевтична компанияМесторабота: Божурище…