Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

В момента компанията търси да назначи Аналитик – Химична лаборатория.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на анализи, свързани с:
  • междинния и крайния контрол на меки желатинови капсули;
  • идентичност и количествено определяне на изходни суровини и материали, съгласно утвърдена документация и текущи издания на водещи фармакопеи;
  • поддържане и проверка на използваната апаратура и пособия в лабораторията;
  • въвеждане на резултати в съответната компютърна система; 
  • изготвяне и водене на аналитично досие за проведените изпитвания.

Изисквания

 • Висше (магистър, бакалавър) –  химия, фармация или други релевантни специалности;
 • Английски език – минимум В1;
 • Добра компютърна грамотност – MS Оffice.

Предложението

 • 5 дневна работна седмица с възможност за работа на сменен режим:
 • 1-ва смяна от 06.00 до 15.00 часа;
 • 2-ра смяна от 14.00 до 23.00 часа;
 • Стабилна и сигурна работна среда; 
 • Въвеждащо обучение и възможност за  усъвършенстване и професионално развитие, включващо обучение по Високоефективна течна хроматография (HPLC) и газова хроматография (GC);
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография