Задължения и отговорности

 1. Създава и поддържа контакти с лекари в поверения район.
 2. Планира и организира срещи със своите клиенти, като развива отношенията с тях и изгражда доверие.
 3. Развива продажбите в региона като информира лекарите / фармацевтите за предимствата на продуктите.
 4. Проследява пазарните тенденции в дадената територия и прави анализи.
 5. Участва в организацията на фирмени събития и специализирани конференции.

Изисквания

 • Висше образование в областта на медицината, фармацията, биологията или химията е предимство;
 • Опит като медицински представител; • Вътрешна мотивираност за постигане на резултати;
 • Ориентация и подход към клиентите;
 • Организираност, последователност и инициативност, възможности за анализ и вземане на решения;
 • Компютърни умения (MS Office – Excel);
 • Валидна шофьорска книжка “В”- категория.

Предложението

 • Възможност за работа във високо мотивиран и ориентиран към постигане на резултати професионален екип;
 • Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Обучение съобразно нуждите и изискванията на позицията;
 • Коректност към служителите;
 • Дългосрочна и постоянна работа;
 • Възможности за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

Подробна автобиография