„Балканфарма-Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Инженер, стерилни лекарствени продукти към Дирекция „Производство“. Задължения и отговорности Участва в дейностите по въвеждане в експлоатация…

Технолог, началник-смяна

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат…

Специалист Контрол на качеството

Оргахим АД е една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти. Във връзка…

Регионален мениджър Западна България

Севекс фарма ООД – динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти, търси да назначи Регионален мениджър Западна България. Задължения и отговорности Kоординиранa и контролира правилното прилагане…

Лаборант Краен контрол

Във връзка с окомплектоване на екипа, ОРГАХИМ АД търси да назначи подходящ кандидат на длъжността: ЛАБОРАНТ КРАЕН КОНТРОЛ. Задължения и отговорности Контролира качеството на всяка произведена партида готов продукт,…

Производствен технолог

Оргахим АД е една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти. Във…

Медицински представител

Севекс фарма ООД, динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи Медицински представител с място на работа в гр. Пловдив. Задължения и отговорности Презентира…
Оргахим АД е една най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти. Във връзка…

Химик-аналитик

Семейството на ТСАКИ ООД в България се състои от над 20 ангажирани служители. Компанията работи активно в цялата страна, Румъния, Гърция и Северна Македония. В момента търси да присъедини…
КВС Агро България ООД е утвърден, дългогодишен вносител на торове в България. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: СПЕЦИАЛИСТ – РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ. Задължения и отговорности…