Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Лаборант и пробовземач в отдел „Контрол на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности по:
  • контрол на качеството на:
  • суровини и материали
  • междинни и крайни продукти
  • провеждане на изпитвания за стабилност, ако и когато е необходимо;
  • други дейности в рамките на отдела според компетентностите си и поставените му задачи.
 2. Спазва стриктно изискванията на работните инструкции и документи.
 3. Води коректно и пълно всички записи от проведени изпитвания съгласно действащите фирмени документи и правила.
 4. Докладва за резултати извън спецификацията и отклонения по надлежния ред съгласно действащите фирмени процедури и правила.
 5. Освобождава годните суровини и материали с етикет “свободен” за влагане в производството или идентифицира продукцията със съответен етикет.
 6. Следи наличностите на всички необходими за дейността на отдела материали като например сравнителни вещества, разтворители, реагенти, филтри и др. и при необходимост предприема мерки за тяхната навременна доставка в разумни и достатъчни количества.

Изисквания

 • Образование: средно професионално образование в някоя от областите химия, биология;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро заплащане;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография