Лаборант и пробовземач в отдел Контрол на качеството

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Лаборант и пробовземач в отдел „Контрол на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва дейности по контрол на качеството на суровини и материали; междинни и крайни продукти.
 2. Спазва стриктно изискванията на работните инструкции и документи.
 3. Води коректно и пълно всички записи от проведени изпитвания съгласно действащите фирмени документи и правила.
 4. Идентифицира статуса на продуктите със съответните етикети.
 5. Освобождава годните суровини и материали с етикет “свободен” за влагане в производството или идентифицира продукцията със съответен етикет.
 6. Организира, поддържа и документира всички проби в мострен склад за готова продукция и суровини и материали.

Изисквания

 • Образование: средно, предимство е завършена специалност с Химия или Биология;
  Не се изисква предишен опит;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатно столово хранене;
 • Платен годишен отпуск 22 дни;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
  Допълнително здравно застраховане.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография