Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи АПАРАТЧИК СОДИ. Задължения и отговорности…
Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория – Рамус ООД търси да назначи Химик в аналитична лаборатория. Задължения и отговорности Извършване на количествен инструментален анaлиз на малки молекули в биологични матрици чрез LC-MS/MS,…
Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания в лидерските позиции в производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията, предлагаме свободна…
За град Казанлък, Софарма АД търси да назначи ЕКСПЕРТ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ. Задължения и отговорности Организира дейностите и осъществява контрол по спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението…
Coca-Cola Hellenic Bottling Company търси да назначи Началник смяна производство. Задължения и отговорности Организира и контролира производствените дейности. Управлява производствените процеси и ресурсите за постигането на високо качество на…
Известната италианска компания TITOLCHIMICA разширява бизнеса си към Източна Европа и търси партньори в дългосрочен план в България.Желаещите да кандидатстват могат да изпратят автобиографията си на нашия имейл: bulgaria@lotse.org…
Аспазия е водеща компания в областта на производството на безалкохолни напитки. В момента търси да назначи Лаборант-Технолог, който да допринесе за подобряване на качеството на произведените продукти. Задължения и отговорности…
Създадена през 1999 год., Релина ЕООД е утвърден производител на козметични продукти, суровини за козметичната промишленост, хранителни добавки, хотелски консумативи и бебешка козметика. В момента компанията търси да назначи…

Технически сътрудник – лабораторни дейности

РВС-Русе ЕООД е частна лаборатория с нaд 90 годишна история и традиции в анализите на храни,води,фуражи,почви и болести по животните. Във връзка с разширяването на своята дейност, лабораторията търси…

Лаборант

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД е лидер в производството и продажбите на моторни и индустриални маслa на българския пазар, компания, работеща в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток…