Медицински представител

Берлин-Хеми/А. Менарини България е част от мултинационалната фармацевтична компания Менарини, която е основана през 1886 г. в Италия и днес има присъствие в повече от 100 държави. В момента…

Медицински представител

Берлин-Хеми/А. Менарини България е част от мултинационалната фармацевтична компания Менарини, която е основана през 1886 г. в Италия и днес има присъствие в повече от 100 държави. В момента…

Medical Sales Representative

MED GROUP CONSULT Ltd is a reputable distribution company of devices for aesthetic medicine and injectables for dermatological usage in Bulgaria. MED GROUP CONSULT Ltd exclusively represents leading multinational…

Sales specialist – Agro, Food

The Company’s main activity is complex trade with high-quality instrumentation and consumables. Currently, Marvel Ltd. is looking to hire one more specialist for the sales team. Minimal requirements &…

Главен Специалист Осигуряване на качеството

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Главен Специалист Осигуряване на качеството. Задължения и отговорности Контрол по осигуряване на необходимата документация за партидите, постъпили за тестване и освобождаване…

ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Солвей Соди, Девня, най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay търси да назначи: ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО…

Специалист качество в козметично производство

От 29 години biotrade е сред най-успешните български компании, разработваща иновативни решения за грижа за кожата. В момента biotrade търси специалист, който да се гордее с името на компанията…

Контрольор качество

Фикосота Фууд ЕАД е производствена фирма в областта на производство на сухари и сухи сладкарски изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: Контрольор качество/входящ контрол….

Химик

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. „БИОВЕТ“ АД може…