Заготвител (активна маса), хим. процеси

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Заготвител (активна маса), хим. процеси.

Задължения и отговорности

 1. Изготвя лекарствени продукти.
 2. Преди започване на работа се запознава с технологичния режим на изготвяния от него продукт, съгласно предоставените му от технолога рецепти.
 3. Знае и спазва съответните хигиенни изисквания при производството на различните видове лекарствени форми.
 4. Подготвя необходимите материали и ги претегля.
 5. Проверява визуално качеството и влага суровините и материалите.
 6. Поддържа точно зададените параметри на технологичния режим – време, температура, последователност на влагане на съставките.
 7. Прехвърля и филтрува готовия продукт в сборниците или други съдове за дозиране, само след разрешение от ОКК.
 8. Почиства и стерилизира апаратурата, с която изготвя лекарствените продукти, съгласно съответните процедури.
 9. Почиства помещението за изготвяне и претегляне.
 10. Почиства производственото оборудване и поставя етикети за статуса на помещения и оборудване и изготвения продукт.
 11. Попълва партидното досие на продукта.
 12. Приема и предава наобходимото оборудване (и помещения) на следващите смени.
 13. Отговаря за повереното му оборудване, в рамките на неговата компетентност и не допуска неправилна експлоатация.

Изисквания

 • Изискващо се образование – средно професионално образование в областта на фармацията, химията, биологията или биотехнологиите;
  Професионален опит на подобна длъжност в сферата на производството на лекарства ще се счита за предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, техническо мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип, намиране на решения на професионални казуси.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро заплащане;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография