Задължения и отговорности

 1. Управлява и контролира по технологична инструкция процесите, свързани с дозирането като спазва стандартите за качество и рецептурата, зададена от Началник смяната и производствения технолог.
 2. В съответствие с ежедневно поставяните от Началник смяната задачи, рецептурата и утвърдените норми, извършва дозиране на течни и прахообразни материали през автоматизирана система за дозиране.
 3. Прави разчетите на разходите на суровини и материали.
 4. Грижи се за правилното влагане на материалите и полуфабрикатите през автоматизирана система за дозириране.
 5. Следва указанията на производствения технолог за правилното изпълнение на технологичните процеси, свързани с дозиране и при необходимост изисква съдействие от негова страна.

Изисквания

 • Средно / средно специално образование;
 • Бързина, сръчност, прецизност и добра работа в екип.

Предложението

 • Стриктно спазване на трудовото законодателство – реален трудов договор с Оргахим АД и социални осигуровки;
 • Редовно изплащане на заработеното възнаграждение без забавяне на 1во число от месеца;
 • Осигуряване за 2-ра категория труд;
 • Бонусна система;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Великден и Коледа;
 • Допълнителна медицинска застраховка и групова застраховка “Живот”;
 • Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
 • Безплатен служебен транспорт за втора и нощна смяна;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.;
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография