Здравен информационен консултант

„Хелт Гард“ ЕООД е българска компания, предоставяща качествени превантивни здравни грижи и качествена медицинска помощ в чужбина. Медицинските услуги, които компанията предлага са свързани с използването на най-иновативните и съвременни технологии и практики, прилагани в медицината.

В момента Хелт Гард търси да назначи Здравен информационен консултант.

Задължения и отговорности

 1. Комуникация и консултации с пациенти относно здравословно състояние и проблеми.
 2. Преглед на медицински документи и клинични изследвания.
 3. Комуникация с чуждестранни болници партньори, специализирани в лечение на конкретното заболяване/сфера.
 4. Предлагане на една или няколко възможности за лечение на пациенти.

Изисквания

 • Висше образование: образователно – квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висше образование – Специалност от професионално направление от области на висше образование – „Медицина“, „Фармация“, „Здравни грижи“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • Професионален опит – минимум 5 години опит в областта на здравните услуги и дейности;
 • Отлични комуникационни умения и работа в екип;
 • Добро владеене на английски и турски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Отлично заплащане за позицията;
 • Благоприятни условия за работа;
 • Самостоятелност при планиране и извършване на задачите;
 • Професионални обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка