БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ ЕООД е фирма с основен предмет на дейност преработка на нефт и кондензат, производство на нефтени продукти, нефтохимически продукти. В момента търси да назначи мотивиран кандидат за позицията Лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Да извършва своевременно и точно физико-химичните изпитвания на продуктите в процеса на нефтопреработване, съгласно действащите български и международни стандарти.
 2. Запознат е с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Изисквания

 • Средно химическо образование;
 • Трудов стаж по специалноста 3 години;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност и дисциплинираност;
 • Опит в лабораторната работа.

Предложението

 • Възнаграждение от 850 до 950 лв. нето;
 • Допълнително се заплаща прослужено време, нощен и извънреден труд, и храна;
 • Осигурен транспорт от и до работното място;
 • Приятна работна атмосфера, където се поощряват екипния дух и сътрудничество.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография (с придобити квалификации);
 • Диплома за завършено образование.