“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров. В момента компанията търси да присъедини към своя екип специалист на позицията Технолог.

Месторабота: Варна

Задължения и отговорности
 • Определя технологични режими и назначава корективни дейности, спрямо резултатите;
 • Контролира ефективното използване на влаганите суровини и предлага варианти за тяхното оптимизиране;
 • Упражнява контрол върху спазването на технологичните режими в производството;
 • Изготвя технологични карти и документация;
 • Участва активно в тестове и пуск на нови продукти.

Изисквания
 • Висше техническо или химическо образование – без ограничение на профила;
 • Опит на подобна позиция 2 до 3 години;
 • Желание за работа в екип;
 • Иновативно мислене;
 • Про-активен подход в решаването на казуси и даване на идеи за подобрения;
 • Желание за работа със съвременно технологично оборудване с интегрирани компютърни системи за управление;
 • Английски език – ниво C1;
 • Познания на системите за осигуряване на качеството ще се счита за предимство.

Предложението
 • Конкурентно стартово заплащане;
 • След обучение – включване в утвърдената бонусна схема без таван;
 • Сигурно работно място;
 • Кариерно развитие като част от голямото семейство на Пластхим;
 • Пакет с придобивки (транспорт, храна, мултиспорт карта, отстъпки в различни търговски обекти).

Ако това предложение представлява интерес Вас и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте с актуална автобиография на имейл: careers@plastchim-t.com