Технолог разработване на лекарствени продукти

Задължения и отговорности

 1. Разработва, оптимизира, документира, валидира и трансферира технологии за производство на лекарствени и козметични продукти.
 2. Планира и осъществява експериментите необходими за фармацевтичното разработване.
 3. Анализира и оценява резултатите от извършените дейности.
 4. Разрешава проблеми възникнали по време на производствения процес.

Изисквания

 • Висше образование – химия, биология, фармация и други.
 • Владеене на английски език – задължително.
 • Познаване на процесите на производство на полутвърди форми.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Мотивиращо заплащане съобразено с изискванията на позицията и отрасловия стандарт;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография