Технолог по печатни и ламиниращи процеси

Задължения и отговорности

 1. Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти.
 2. Участва във всички срещи с доставчици на материали и добавки, среща се с важните и иновативни клиенти.
 3. Организира и съставя производствените ордери и решава текущи въпроси по изпълнение на производствените програми.
 4. Контролира нормалното протичане на технологичния процес.
 5. Контролира качеството на продукцията.
 6. Участва активно в прилагане на стандарти във фирмата ISO 9000, BRC, ISO 14001.

Изисквания

 • Висше образование – в областта на химията, екология, опазване на околната среда;
 • Много добра компютърна грамотност. Работа със ERP SAP система и Excel;
 • Познания по стандарт ISO 9001;
 • Добро владеене на английски език – задължително условие;
 • Комуникативност и толерантност;
 • Шофьорска книжка – активен шофьор – задължително условие;
 • Отговорно отношение към работата.

Предложението

 • Редовно изплащанe на възнаграждението и в договорения срок;
 • Социално и здравно осигуряване върху реалния доход;
 • Фирмено обучение;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография