Компанията търси да назначи отговорен, прецизен и динамичен Технолог оценител на смяна, който ще работи на три сменен режим на работа.

Задължения и отговорности

 1. Участва непосредствено в производствения процес и следи за изправността на машини и съоръжения и средства за наблюдение на критичните контролни точки.
 2. Осъществява необходимите измервания и изпитвания, съгласно план за наблюдение.
 3. Следи за спазването на технологичните изисквания при производството на готов продукт и регистрира данни от контрола.
 4. Контролира качеството на суровините и материалите в цеха, преди влагането в производство.
 5. Осъществява санитарно-хигиенен контрол на работните места и облекло.

Изисквания

 • Образование – средно или висше Хранително вкусова промишленост (предимство), Химия;
 • Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаващ способност за добра организация на работното място;
 • Умения за работа в екип, организираност;
 • Готовност за обучение;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност за разрешаване на проблеми;
  Умения за справяне едновременно с няколко задачи, гъвкавост и бърза адаптивност;
 • Умение за работа в динамична среда;
 • Отдаденост и лоялност;
 • Енергичност и фокус върху работата.

Предложението

 • Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО;
 • Възможност за развитие в компанията;
 • Подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване;
 • Допълнителни периодични премии, подаръчни ваучери, застраховки.