„В и К Йовковци“ ООД гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ТЕХНОЛОГ ХИМИК” в Акредитирана лаборатория за питейни води.

Задължения и отговорности

 1. Взема проби, извършва химични изпитвания, приготвя разтвори.
 2. Работи и поддържа технически средства, с които извършва изпитвания.
 3. Измерва показатели и документира резултати, съгласно стандартите за работа в акредитираната лаборатория.

Изисквания

 • Образование – висше, образователна степен магистър,бакалавър с профил химия;
 • Други изисквания:
  • професионален опит: една година стаж по специалността;
  • аналитичност, отговорно отношение към работата, внимание към детайлите;
  • умения за работа с компютър и базови софтуерни продукти;
  • умение за работа в екип.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания;
 • Трудов договор, съобразно българското законодателство;
 • Работа на пълен работен ден;
 • Конкурентно заплащане;
 • Много добри социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография;
 • Референции от предходни работодатели, ако има такива.

Ако това предизвикателство изглежда интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята кандидатура онлайн на: https://www.jobs.bg/job/7082680 или в деловодството на дружеството на адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул.“П.К.Яворов“ №30.