Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Осъществяваване на ежедневни професионални срещи с дерматолози, пластични хирурзи и козметици.
 2. Позициониране и презентиране продуктите на компанията с цел постигане на маркетинговия план.
 3. Активно участие в мероприятия, свързани с промотиране на продуктите.

Изисквания

 • Подходящо образование (Биология, Химия, Медицина, Фармация, Екология);
 • Валидно свидетелство за управление на МПС;
 • За предимство се счита владеенето на английски език и компютърна грамотност;
 • Комуникативни, мотивирани, позитивни и упорити професионалисти;
  Готовност за пътувания из страната.

Предложението

 • Приятна атмосфера за работа в амбициозен екип от професионалисти;
 • Фирмено обучение;
 • Добро възнаграждение;
 • Служебен автомобил и телефон.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
  Мотивационно писмо;
  Актуална снимка /паспортен формат.