Задължения и отговорности

 1. Изгражда, поддържа, оптимизира и задълбочава своите лични контакти със здравни професионалисти (фармацевти) в поверения регион.
 2. Участва в срещи, организира маркетингови активности; провежда презентации, когато това е необходимо.
 3. Консултира здравните специалисти относно характеристиките и конкурентните предимствата на представяните продукти.
 4. Изготвя дневни и седмични доклади, както и други видове отчети, предоставящи допълнителна информация, според нуждите на компанията.

Изисквания

 • Висше образование;
 • Много добри презентационни и продажбени умения;
 • Валидна шофьорска книжка;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Добри аналитични умения, способност за работа в екип и високо ниво на мотивираност;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Желание за постигане на високи резултати и цели.

Предложението

 • Работа в амбициозен екип и много добри условия на труд;
 • Стимулиращо и съответстващо на изискванията конкурентно възнаграждение;
 • Служебен автомобил, служебен телефон;
 • Възможност за професионално развитие, реализация и израстване в кариерата.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография