Варна

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна служител за длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК”. Задължения и отговорности Работа с лабораторен софтуер за регистрация на проби и издаване на протоколи от лабораторни анализи Подпомагане …

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК в лаборатория Read More »

Лабораторен специалист – аграрни анализи

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси лабораторен специалист за сектор „Селскостопански продукти и храни” в лабораторията си в град Варна. Задължения и отговорности Извършване на химични и/или физикохимични анализи на селскостопански и хранителни продукти …

Лабораторен специалист – аграрни анализи Read More »

Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна, ХИМИК – газова/течна хроматография. Задължения и отговорности извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти Изисквания висше образование – химия или други …

Химик Read More »