Варна

Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна, ХИМИК – газова/течна хроматография. Задължения и отговорности Извършване на подготовка на пробите за изпитване и инструментален анализ за съдържание на вещества в следови …

Химик Read More »

Лабораторен специалист – аграрни анализи

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси лабораторен специалист за сектор „Селскостопански продукти и храни” в лабораторията си в град Варна. Задължения и отговорности Извършване на химични и/или физикохимични анализи на селскостопански и хранителни продукти. …

Лабораторен специалист – аграрни анализи Read More »