Задължения и отговорности

 • Извършване на подготовка на пробите за изпитване и инструментален анализ за съдържание на вещества в следови количества; извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти.

Изисквания

 • Висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия; обучение в химически техникум е приемливо;
 • Опит в извършването на хроматографски анализи е предимство;
 • Опит/работа в акредитирана лаборатория е предимство;
 • Работно ниво на английски език;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Предложението

 • Застраховка „Живот и медицински разходи“;
 • Ваучери за храна;
 • Възможности за развитие.

Документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография