Задължения и отговорности

 • Извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти

Изисквания

 • Висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия;
 • Опит в извършването на хроматографски анализи е предимство;
 • Опит/работа в акредитирана лаборатория е предимство;
 • Работно ниво на английски език – задължително;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Предложението

 • Гъвкаво работно време;
 • Ваучери за храна;
 • Възможности за развитие.

Документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография