СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Варна, ХИМИК – газова/течна хроматография.

Задължения и отговорности
  • извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти

Изисквания
  • висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия
  • опит в извършването на хроматографски анализи е предимство
  • опит/работа в акредитирана лаборатория е предимство
  • работно ниво на английски език – задължително
  • добра компютърна грамотност
  • отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие

Документи за кандидатстване
  • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6380074