Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи)

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи) в Дирекция „Осигуряване на качеството“. Задължения и отговорности Организира и участва в дейностите по валидиране на мощност, оборудване/системи. Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури, свързани с валидиране на мощност, оборудване/системи. Изготвя Планове и …

Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи) Read More »