Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи)

Задължения и отговорности

 1. Организира и участва в дейностите по валидиране на мощност, оборудване/системи.
 2. Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури, свързани с валидиране на мощност, оборудване/системи.
 3. Изготвя Планове и Доклади за валидиране на мощност, оборудване/системи, контролира и докладва изпълнението на планираните дейности.
 4. Изготвя годишни програми за валидиране на мощност, оборудване/системи и потвърждаване на статуса по валидиране, координира, контролира и докладва изпълнението им.

Изисквания

 • Завършено висше образование с техническа насоченост, фармация, химия, биология или друга сходна;
 • Добро ниво на владеене на английски език.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Диплома за завършено образование.