Химик

Медицински университет – Плевен обявява конкурс за една щатна длъжност „Химик“ в сектор „Биохимия“ на катедра „Химия и биохимия“ при факултет Фармация. Изисквания към кандидатите Образование – висше, ОКС „Бакалавър“ по химия, биология, биохимия, биотехнологии, микробиология, медицинска сестра, клиничен лаборант или сродни на тях специалности. За справки: тел. 064/884123