Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Медицински университет – Плевен обявява конкурс за една щатна длъжност „Химик“ в сектор „Биохимия“ на катедра „Химия и биохимия“ при факултет Фармация.

Изисквания към кандидатите

  • Образование – висше, ОКС „Бакалавър“ по химия, биология, биохимия, биотехнологии, микробиология, медицинска сестра, клиничен лаборант или сродни на тях специалности.

За справки: тел. 064/884123