Фармация

Медицински представител (Русе)

Фирма БОРОЛА търси да назначи представител за гр. Русе и региона.Фирмата е с утвърдени природни продукти, лекарства, медицински изделия и дермокозметика. Задължения и отговорности Работи за увеличаване на пазарния дял на компанията в поверения му регион; Изготвя план за редовни посещения; Поддържа, оптимизира и разширява контактите на компанията с медицински специалисти и фармацевти; Предлага, организира …

Медицински представител (Русе) Read More »

Медицински представител (София)

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за София и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти; следене, проучване и анализ на пазара и конкуренцията в региона; представяне продуктите на фирмата и създаване на интерес към тях посредством ежедневни посещения и срещи …

Медицински представител (София) Read More »

Медицински представител (Търговище)

Фармаконс АД е фармацевтична компания, работеща активно на българския пазар от 2012 г. Портфолиото от собствени продукти на компанията наброява повече от 30 и е в следните терапевтични области: ендокринология, кардиология, неврология, онкология, психиатрия, пулмология и урология. С цел сериозните амбиции за още по-силно присъствие на българския пазар и развиване на собствените продукти, Фармаконс АД …

Медицински представител (Търговище) Read More »

Медицински представител (Разград)

Фармаконс АД е фармацевтична компания, работеща активно на българския пазар от 2012 г. Портфолиото от собствени продукти на компанията наброява повече от 30 и е в следните терапевтични области: ендокринология, кардиология, неврология, онкология, психиатрия, пулмология и урология. С цел сериозните амбиции за още по-силно присъствие на българския пазар и развиване на собствените продукти, Фармаконс АД …

Медицински представител (Разград) Read More »

Медицински представител (София)

Смартбио е бутикова, динамично развиваща се българска компания за маркетинг, реклама и дистрибуция на хранителни добавки, пробиотици. Компанията търси да присъедини към своя екип Медицински представител за гр. София. Задължения и отговорности Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях. Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията …

Медицински представител (София) Read More »

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Месторабота: София Задължения и отговорности Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандарта GMP; Разработва и валидира методи за анализ; Осъществява качествен и количествен анализ …

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти Read More »

Химик

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността “Химик”. Месторабота: Троян Задължения и отговорности Участва в дейности в лабораторията, свързани с контрол на крайни продукти, трансфер на методи за анализ, валидиране на методи за контрол на почистването, избор и поръчка на реактиви и консумативи, водене и проверка на документация …

Химик Read More »

Медицински представител (Стара Загора)

Wörwag Pharma е международна фармацевтична компания със седалище в гр. Бьоблинген, Германия. Продуктовото портфолио на фирмата се състои от лекарствени продукти по лекарско предписание, ОТС продукти и хранителни добавки на основата на биофактори. Българският клон на компанията търси да присъедини към екипа си Медицински представител за гр. Стара Загора. Основни задачи и отговорности Познаване в …

Медицински представител (Стара Загора) Read More »

Технолог – изготвяне на разтвори

“Софарма” АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество, ефикасност и безопасност. За да бъдат реализирани всички високи цели, които си е поставила компанията, “Софарма” АД разчита на своя квалифициран персонал. Компанията търси да …

Технолог – изготвяне на разтвори Read More »

Химик-аналитик

Иновекса е нова научно-изследователска компания за разработване на генерични лекарствени продукти, базирана в София, България.  Компанията разполага със свои експериментална и аналитична лаборатории. С разширяване на дейността си Иновекса търси отговорен и мотивиран професионалист за длъжността химик-аналитик в лаборатория „Разработване и валидиране на аналитични методи“. Месторабота: София Задължения и отговорности Провежда аналитични изпитвания и тестове …

Химик-аналитик Read More »