Стажантска програма – Производство на целулоза и хартия

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Стажантска програма в Монди Стамболийски ЕАД

Развивайте

 • Запознайте се на практика с бизнеса
 • Придобийте ценни знания в областта на производството, енергетиката и икономиката от най-добрите професионалисти в бранша
 • Докоснете до съвременни технологии и иновативни методи на работа

Създавайте

 • Присъединете се към нашите усилия да допринесем за по-добър свят
 • Работете във високо технологична и дигитална работна среда
 • Изградете професионална увереност и самочувствие, работейки по предизвикателни казуси

Вдъхновявайте

 • Присъединете се към компания с динамична и подкрепяща култура 
 • Станете част от успешно взаимодействащ си екип в продължение на 2 месеца

Вашата специалност

Вие сте студент или наскоро завършил/а в една от следните специалности:

 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Химично инженерство
 • Професионално направление „Химически науки“
 • Топлоенергетика
 • Ядрена енергетика
 • Топлотехника
 • Екология
 • Технология на дървесината
 • Други технологични специалности

Вашите умения

 • Владеене на английски език
 • Задълбочени теоретични познания по специалността
 • Много добра компютърна грамотност
 • Мотивация за изграждане на нови знания и умения

След успешна стажантска програма имате реални шансове за дългосрочно развитие в компанията в направление, отговарящо на Вашите професионални интереси и съобразено с бизнес нуждите на компанията.

Станете част от нашето бъдеще. Кандидатствайте сега за платената ни стажантска програма.