Месторабота:

София

Изисквания

  • Да се обучава в някоя от следните специалности: Полимерно инженерство; Електрохимични технологии и защита от корозия; Неорганични химични технологии; Фин органичен синтез; Химично инженерство;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Много добър технически английски език;
  • Мотивация за развитие и обучение.

Предложението

  • Гъвкаво работно време според възможностите и желанията на стажанта;
  • Разнообразна работа, допир с производството и лабораторията;
  • Възможност за реализация в компанията след завършване на образованието на стажанта.