В момента компанията търси да присъедини към екипа си мотивиран кандидат за позицията “Специалист Регулаторна дейност”.

Задължения и отговорности
 • Поддържа и актуализира нотификациите на козметичните продуктите в Портала за нотификация на козметични продукти към Европейската комисия;
 • Поддържа актуални регистрациите на продуктите на компанията за чуждестранни клиенти;
 • Следи актуалното законодателство в областта на козметичните продукти и хранителните добавки;
 • Подготвя, окомплектова, поддържа документация, свързана, но не ограничаваща се само до козметичните продукти и хранителните добавки;
 • Преглежда и съгласува проекти на файлове за печатни материали и изделия за опаковане; 
 • Комуникира и подготвя документи и информация за производствен отдел, външни лаборатории, Министерство на здравеопазването, Българска агенция за безопасност на храните, Българска Търговско Промишлена палата и други.

Изисквания

 • Образователна степен бакалавър и/или магистър или в процес на придобиване на такава. 
 • Основно и/или висше образование в областта на химията и/или биотехнологиите;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Умение за структуриране, съхраняване, обработване и анализиране на информация;
 • Желание за развитие и придобиване на нови знания;
 • Точност, коректност и екипност;
 • Опитът в областта на регулацията на козметични продукти, хранителни добавки и/или лекарства е преимущество, но не е задължителен.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте с актуална автобиография.