Специалист лабораторни анализи (лаборант)

Изпитвателна лаборатория към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, търси да назначи Специалист лабораторни анализи (лаборант).

Задължения и отговорности

  1. Извършва физико-химични анализи на води.
  2. Извършва пробовземане на водни проби.
  3. Носи отговорност за правилната работа с лабораторната техника и прецизност при извършване на лабораторните анализи.

Изисквания

  • Образование – Средно специално в областта на химията;
  • Умения за работа в екип;
  • Аналитично мислене;
  • Отговорност и коректност при изпълнението на служебните задължения.

Предложението

  • Обучение за позицията;
  • Транспорт до работното място (лабораторията е разположена на територията на ПСОВ- с. Божурица);

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7191327