Оператор на химически процеси и апарати

Задължения и отговорности

 1. Проверява всички инсталации и съоръжения преди пускане в действие и след спиране;
 2. Поддържа изправни всички технологични съоръжения;
 3. Отговаря за правилното съхранение на суровини, материали и готови продукти;
 4. Уведомява началник смяната за аварии по съоръженията или технологичната линия и след негово разпореждане взема необходимите мерки за отстраняване на авариите;
 5. Упражнява непрекъснат контрол по време на технологичния процес;
 6. Извършва проверка на компресори и помпи преди пускане в действие;
 7. Длъжен е да носи необходимите предпазни средства и работно облекло;
 8. Участва в провежданата оперативка от началник смяната и изпълнява други възложени му задачи свързани с работата.

Изисквания

 • Завършено средно образование и да има професионален опит в областта на обслужване на химическите инсталации.

Предложението

 • Мотивиращо трудово възнаграждение – Изпитателен срок, след което предоговаряне и увеличение на трудовото възнаграждение до 20%;
 • Сигурност и коректност в трудовите отношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография